Wetsvoorstel

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Daarmee wordt het beroepsonderwijs versterkt en sluit het beter aan op de (regionale) arbeidsmarkt, onder andere doordat meer jongeren een startkwalificatie behalen.

Activiteiten

Week 12
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (35336)

13 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

13 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:30

21 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 13 december a.s. te 10.00 uur.

10:15 - 11:15

19 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

13 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 dec 2019

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mrt 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (35336)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten