Wetsvoorstel

Verzamelwet SZW 2020

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Het gaat onder andere om wijzigingen die voortkomen uit knelpunten in de uitvoering die zijn aangedragen door het UWV en de SVB. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en heeft geen substantiële financiële consequenties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
PVV 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

26 nov 2019
21 nov 2019
19 nov 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Verzamelwet SZW 2020 (35275)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

21:30 - 22:58

06 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:15

05 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag. Inbreng geleverd op 2 oktober 2019.

11:30 - 12:30

10 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid

15:45 - 16:15

10 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 oktober 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

04 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 okt 2019

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) - 35275

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 nov 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 nov 2019

Plenaire vergadering: Verzamelwet SZW 2020 (35275)

Plenair debat
21 nov 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 nov 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

05 sep 2019
Download Advies SVB
05 sep 2019
Download Advies UWV
15 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten