Wetsvoorstel

Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Dit wetsvoorstel beoogt partijen te helpen duurzaamheidsinitiatieven te realiseren door hen de mogelijkheid te geven hun initiatieven om te laten zetten in voorschriften. Door een duurzaamheidsinitiatief in regelgeving te vertalen, worden belemmeringen voor de totstandkoming of voor het succes van zulke initiatieven weggenomen. Bedrijven en inwoners krijgen hierdoor meer ruimte als zij samen willen werken aan oplossingen die het milieu minder belasten of de klimaatverandering tegengaan.

Activiteiten

01 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Dit wetsvoorstel wordt door de regering aangehouden.  De minister van Economische Zaken en Klimaat zal worden verzocht om een toelichting op het besluit dit wetsvoorstel aan te houden.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:35

06 okt 2020
06 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Het lid Aartsen zal met een voorstel komen voor een technische briefing.

16:30 - 17:30

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 3 oktober 2019 te 12:00 uur.

10:15 - 11:15

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

04 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 okt 2019

Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) (TK 35247)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 okt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 feb 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven (35247)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

05 jul 2019
Download Advies ACM
05 jul 2019
Download Advies ATR
Alle documenten