Gang

Wetsvoorstel Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Dit wetsvoorstel beoogt partijen te helpen duurzaamheidsinitiatieven te realiseren door hen de mogelijkheid te geven hun initiatieven om te laten zetten in voorschriften. Door een duurzaamheidsinitiatief in regelgeving te vertalen, worden belemmeringen voor de totstandkoming of voor het succes van zulke initiatieven weggenomen. Bedrijven en inwoners krijgen hierdoor meer ruimte als zij samen willen werken aan oplossingen die het milieu minder belasten of de klimaatverandering tegengaan.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Dit wetsvoorstel wordt door de regering aangehouden.  De minister van Economische Zaken en Klimaat zal worden verzocht om een toelichting op het besluit dit wetsvoorstel aan te houden.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:35

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Het lid Aartsen zal met een voorstel komen voor een technische briefing.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 3 oktober 2019 te 12:00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 4 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 september 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 11 september 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 3 oktober 2019 te 12:00 uur. 

 4. 3 oktober 2019

  Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) (TK 35247)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 6 oktober 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Het lid Aartsen zal met een voorstel komen voor een technische briefing.  

 7. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 9. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 10. 1 februari 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Dit wetsvoorstel wordt door de regering aangehouden.  De minister van Economische Zaken en Klimaat zal worden verzocht om een toelichting op het besluit dit wetsvoorstel aan te houden. 

 11. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 13 september 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

 13. 24 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 15. 16 januari 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 23 januari 2024

  Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

 17. 23 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) (35247)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten