Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG

Dit wetsvoorstel dient ter verbetering en uitbreiding van het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (EU-ETS) door implementatie van richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU 2018, L76) (Richtlijn 2018/410). Richtlijn 2018/410 is een wijziging van de oorspronkelijke ETS-richtlijn uit 2003 (EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten), waarin het EU-ETS is vormgegeven waarmee bedrijven emissierechten voor CO2-emissies kunnen verhandelen.

Activiteiten

05 sep 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

23 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 mei 2019 om 12.00 uur.

16:30 - 17:30

16 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

11 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
16 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 mei 2019

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (Kamerstuk 35190)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (35190)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

12 apr 2019
Download Advies ATR
12 apr 2019
Download NEa HUF-toets
Alle documenten