Gang

Wetsvoorstel Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een van de maatregelen van dit kabinet ter uitwerking van de ambitie om tot een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990) te komen; het uiterlijk in 2030 uitfaseren van kolengestookte elektriciteitsopwekking in Nederland.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 02:25 - 03:50

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:50 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:30

Wetgevingsproces

 1. 18 maart 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 maart 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 26 maart 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 te 12.00 uur. 

 4. 18 april 2019

  Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) (TK 35167)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 4 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 5 juni 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 25 juni 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 26 juni 2019

  Plenaire vergadering: Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 2 juli 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 10. 4 juli 2019

  Plenaire vergadering: Einde avondvergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 11. 4 juli 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 4 juli 2019

  Plenaire vergadering: Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

Documenten