Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk. Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

De initiatiefnemers willen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Organisaties met meer dan vijftig werknemers worden verplicht aan te tonen dat er bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Er moet een certificeringssysteem komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes. De Inspectie SZW wordt de toezichthoudende instantie.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

07 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten