Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Rooijen. Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsen

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Een pensioenfonds moet korten op de pensioenen als er vijf jaar een dekkingstekort is. Van Rooijen wil deze periode verlengen tot zeven jaar om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

Wetgevingsproces

09 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Documenten

Alle documenten