Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Rooijen. Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsen

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Een pensioenfonds moet korten op de pensioenen als er vijf jaar een dekkingstekort is. Van Rooijen wil deze periode verlengen tot zeven jaar om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Documenten

Alle documenten