Wetsvoorstel

Wet voortgezet onderwijs 20xx

Dit wetsvoorstel verbeterd de samenhang, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Wet op het voortgezet onderwijs. De redactie van de meeste artikelen is herzien en de bepalingen zijn in een logische hoofdstukken-structuur gezet. De wet wordt in materieel opzicht (inhoudelijk) niet aangepast.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 november 2019 om 10.00 uur.

10:15 - 11:15

10 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:05 - 15:10

Documenten

Alle documenten