Wetsvoorstel

Invoering van de Wzd-functionaris

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. Voorgesteld wordt om de functie van Wzd-arts niet uitsluitend door artsen te laten vervullen, maar om aan zorgaanbieders de keuze te laten deze functie te beleggen bij een gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog-generalist.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 5
SGP 3
Vergissing
SGP

Activiteiten

12 jun 2019
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:45 - 20:42

Debat terugkijken
22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

22 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 14:20

14 mei 2019
05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 januari 2019 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

27 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

22 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 jan 2019

Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris - 35087

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 mei 2019

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jun 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087)

Plenair debat (wetgeving)
13 jun 2019

Gehandicaptenbeleid

Algemeen overleg
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

07 jun 2019
Download Sprekerslijst
18 jun 2019
Download Eindtekst 35087
Alle documenten