Wetsvoorstel

Wet arbeidsmarkt in balans

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3

Activiteiten

08 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:30 - 14:35

13 nov 2018
13 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 7 december 2018 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

15 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

16 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:05

31 jan 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 22:06

Debat terugkijken
05 feb 2019
07 feb 2019
13 feb 2019
Algemeen overleg

10:00 - 14:00

Debat terugkijken
13 feb 2019
11 jun 2019
26 jun 2019
02 jul 2019

Wetgevingsproces

07 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 dec 2018

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) - 35074

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 jan 2019

Plenaire vergadering: Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
07 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 feb 2019

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
13 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 jun 2019

Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers - 35074-65

Inbreng schriftelijk overleg
26 jun 2019

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Arbeidsomstandigheden/Handhaving

Algemeen overleg
16 okt 2019

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Meer zien

Documenten

07 nov 2018
Download Advies ATR
25 jan 2019
Download Sprekerslijst
05 feb 2019
Download Eindtekst 35074
06 jun 2019
Download Ontwerpbesluit
Alle documenten