Gang

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 81
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
D66 19
CDA 19
ChristenUnie 5
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:16 - 22:06

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 7 december 2018 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:30 - 14:35

Wetgevingsproces

 1. 7 november 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 november 2018

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 13 november 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 13 november 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 7 december 2018

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) - 35074

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 15 januari 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 16 januari 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 31 januari 2019

  Plenaire vergadering: Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 5 februari 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven