Wetsvoorstel

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod.

Activiteiten

04 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:50 - 14:00

18 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering van 8 november a.s.  Een technische briefing organiseren (kan gepland worden op dinsdag 6 november a.s. 16.30 uur).  Een rondetafelgesprek organiseren. Een voorbereidingsgroep wordt samengesteld en bereid voor de volgende procedurevergadering een opzet voor.

10:15 - 11:15

06 nov 2018
Technische briefing

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Besluit: Behandeld.

16:30 - 17:30

08 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Rondetafelgesprek wordt gepland vóór het kerstreces, evenals een inbrengdatum voor het verslag.

10:15 - 11:15

22 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 december 2018 om 10.00 uur.

10:15 - 11:15

06 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden als gereed voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

11 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 17:15

Week 36
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (35050)

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

02 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 okt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 nov 2018

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Technische briefing
08 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
22 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 dec 2018

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
18 dec 2018

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 sep 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (35050)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten