Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

In dit initiatiefwetsvoorstel stellen de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) dat de bedreiging die de islam vormt voor de Nederlandse rechtsstaat een effectief verbod op islamitische uitingen rechtvaardigt. Op die manier kan de Nederlandse democratische rechtsstaat worden beschermd. Het voorstel is noodzakelijk en van essentieel belang om het islamitische gevaar dat Nederland bedreigt te neutraliseren. Het is de plicht van de Nederlandse overheid om de rechtsstaat, de democratie, de vrijheden en veiligheid te beschermen tegen een vijandige politieke veroveringsideologie, die historisch en mondiaal bewezen heeft slechts één doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren.

Activiteiten

Dit wetsvoorstel is ingetrokken

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:25 - 14:26

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 juni 2019 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Wetgevingsproces

 1. 21 september 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 september 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.  

 3. 14 mei 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 4. 16 mei 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 juni 2019 te 14.00 uur. 

 5. 6 juni 2019

  Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen (35039)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 7. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 25 januari 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 9. 1 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten