Gang

Wetsvoorstel Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Dit wetsvoorstel voert Richtlijn (EU) 2017/853 (hierna: de Richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 uit. Daartoe wordt de Wet wapens en munitie gewijzigd. Deze Richtlijn heeft de Vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG) ingrijpend herzien. De herziening was nodig naar aanleiding van de terreuraanslagen in Europa en om het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden verder te kunnen aanpakken. Bij de terreuraanslagen in Europa, zoals in Parijs in 2016, werd onder andere gebruik gemaakt van vuurwapens die op enig moment onbruikbaar waren gemaakt, maar weer gebruiksklaar konden worden gemaakt. Een van de doelstellingen van de Richtlijn is de traceerbaarheid van vuurwapens binnen de EU te verbeteren. Vuurwapens en de essentiële onderdelen hiervan moeten gemarkeerd worden en er zijn scherpere eisen aan de registratie van vuurwapens. Extra aandacht wordt besteed aan regulering van het bezit van wapens die omgebouwd kunnen worden tot een gevaarlijk(er) vuurwapen. Het betreft onklaar gemaakte wapens, maar ook sein- en alarmwapens.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 120
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 20:00 - 22:20

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 september 2018.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:00 - 14:15

Wetgevingsproces

 1. 29 juni 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 juli 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 4 juli 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 september 2018. 

 4. 13 september 2018

  Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (34984)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 24 januari 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 24 januari 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 12 februari 2019

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de EU-Richtlijn 2017/853 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34984)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 8. 19 februari 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten