Wetsvoorstel

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Dit wetsvoorstel voert Richtlijn (EU) 2017/853 (hierna: de Richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 uit. Daartoe wordt de Wet wapens en munitie gewijzigd. Deze Richtlijn heeft de Vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG) ingrijpend herzien. De herziening was nodig naar aanleiding van de terreuraanslagen in Europa en om het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden verder te kunnen aanpakken. Bij de terreuraanslagen in Europa, zoals in Parijs in 2016, werd onder andere gebruik gemaakt van vuurwapens die op enig moment onbruikbaar waren gemaakt, maar weer gebruiksklaar konden worden gemaakt. Een van de doelstellingen van de Richtlijn is de traceerbaarheid van vuurwapens binnen de EU te verbeteren. Vuurwapens en de essentiële onderdelen hiervan moeten gemarkeerd worden en er zijn scherpere eisen aan de registratie van vuurwapens. Extra aandacht wordt besteed aan regulering van het bezit van wapens die omgebouwd kunnen worden tot een gevaarlijk(er) vuurwapen. Het betreft onklaar gemaakte wapens, maar ook sein- en alarmwapens.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
Tegen
PVV 20
PvdD 5
DENK 3
FvD 2

Activiteiten

12 feb 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de EU-Richtlijn 2017/853 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34984)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

20:00 - 22:20

Debat terugkijken
24 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:00 - 11:30

24 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:15 - 13:20

04 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:15

04 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 september 2018.

14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

29 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 sep 2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (34984)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 jan 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 feb 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de EU-Richtlijn 2017/853 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34984)

Plenair debat
19 feb 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

03 jul 2018
Download Advies ATR
08 feb 2019
Download Sprekerslijst
19 feb 2019
Download eindtekst 34984
Alle documenten