Wetsvoorstel

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie. Als deze ondernemingen er gebruik van maken zou dat de Nederlandse staat "enkele honderden miljoenen euro’s per jaar" minder belasting opleveren. Het kabinet voert daarom een wetswijziging door in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Het kabinet heeft op 15 oktober 2018 laten weten dat de wijziging met terugwerkende kracht zal gelden vanaf 1 januari 2018. Ook de wetgeving voor de innovatiebox in de vennootschapsbelasting verandert met dit wetsvoorstel. Eveneens met terugwerkende kracht, waardoor de nieuwe regel geldt vanaf 1 maart 2018.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

07 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 juli 2018 te 14.00 uur.  De staatssecretaris verzoeken om toestemming voor het geven van een technische briefing over dit wetsvoorstel door ambtenaren van het ministerie van Financiën in de week van 25 juni 2018.   Enkele wetenschappers vragen een wetenschappelijke factsheet op te stellen over dit wetsvoorstel en de keuze voor de wetenschappers via e-mailprocedure aan de commissie voorleggen.

10:00 - 11:00

07 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

12:50 - 13:10

28 jun 2018
Technische briefing

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Besluit: Behandeld.

10:00 - 11:00

07 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren waarom het zo lang heeft geduurd om de nota n.a.v. het verslag op te stellen. Tevens wordt de staatssecretaris verzocht de Kamer erover te informeren op welk moment naar zijn oordeel het noodzakelijk is dat de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is afgerond.

15:30 - 16:30

08 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:35

20 nov 2018
21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

15:30 - 16:30

06 feb 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34959)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 13:15

Debat terugkijken
12 feb 2019

Wetgevingsproces

04 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
07 jun 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2018

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Technische briefing
30 jul 2018

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 nov 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
08 nov 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 feb 2019

Plenaire vergadering: Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34959)

Plenair debat
12 feb 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 feb 2019
Download Sprekerslijst
12 feb 2019
Download Eindtekst 34959
Alle documenten