Wetsvoorstel

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft burgers van wie persoonsgegevens verwerkt worden verschillende rechten en draagt degenen die deze persoonsgegevens verwerken gelijktijdig enkele plichten op. Ter uitvoering van deze verordening is de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming opgesteld. Daarbij wordt onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) ingetrokken. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk enige wetten technisch aan te passen omdat hierin nog verwijzingen zijn opgenomen naar de Wbp, of nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie. Dat gebeurt in dit voorstel.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:30

20 jun 2018
26 apr 2018
24 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

18 apr 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
24 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 mei 2018

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (34939)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

19 apr 2018
Download Advies Kiesraad
03 jul 2018
Download Eindtekst 34939
Alle documenten