Gang

Wetsvoorstel Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft burgers van wie persoonsgegevens verwerkt worden verschillende rechten en draagt degenen die deze persoonsgegevens verwerken gelijktijdig enkele plichten op. Ter uitvoering van deze verordening is de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming opgesteld. Daarbij wordt onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) ingetrokken. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk enige wetten technisch aan te passen omdat hierin nog verwijzingen zijn opgenomen naar de Wbp, of nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie. Dat gebeurt in dit voorstel.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 mei 2018.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 18 april 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 26 april 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 mei 2018. 

 4. 17 mei 2018

  Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (34939)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 20 juni 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 21 juni 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 3 juli 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten