Wetsvoorstel Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van..

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) waardoor het mogelijk wordt in de basisregistratie personen (BRP) gegevens op te nemen betreffende kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt waarin vermeld is dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:50 - 14:55

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 maart 2018 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:10 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 15 februari 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 februari 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 8 maart 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 29 maart 2018

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (TK 34882)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 13 september 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 19 september 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 4 oktober 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (34882)

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 9 oktober 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven