Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)
De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

09 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

27 okt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten