Wetsvoorstel

Vormgeving kiescolleges Eerste Kamerverkiezingen voor de Caribische openbare lichamen

Dit voorstel wijzigt de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Kieswet en geeft uitvoering aan het wetsvoorstel (34.702) tot wijzing van de Grondwet (in tweede lezing) dat strekt tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

Activiteiten

14 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:45

21 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 12 oktober 2017 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

20 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:05 - 14:15

Wetgevingsproces

14 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
20 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
12 okt 2017

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (TK 34782)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 nov 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 nov 2017

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer) (34 782)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

15 sep 2017
Download Advies Kiesraad
15 sep 2017
Download Reactie Bonaire
15 sep 2017
Download Reactie Saba
Alle documenten