Gang

Wetsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet

Het wetsvoorstel voorziet naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet onder andere in een wijziging van de tariefreguleringssyste-matiek.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 18:30 - 19:30

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 15:30 - 18:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Het lid Bosman (VVD) zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de opzet van het rondetafelgesprek.  Aanmelden voor plenaire behandeling, met dien verstande dat de plenaire behandeling dient plaats te vinden na een (nog te plannen) rondetafelgesprek.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde nota van wijziging uiterlijk maandag 26 juni 2017 aan de Kamer aan te bieden.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 29 juni 2017 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 22 mei 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 mei 2017

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 30 mei 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 4. 14 juni 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde nota van wijziging uiterlijk maandag 26 juni 2017 aan de Kamer aan te bieden.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 29 juni 2017 te 12.00 uur. 

 5. 29 juni 2017

  Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (TK 34723)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 5 juli 2017

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 27 september 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Het lid Bosman (VVD) zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de opzet van het rondetafelgesprek.  Aanmelden voor plenaire behandeling, met dien verstande dat de plenaire behandeling dient plaats te vinden na een (nog te plannen) rondetafelgesprek. 

 8. 28 september 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 11 oktober 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 7 december 2017

  Herziening Warmtewet

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 11. 8 februari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 14 februari 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34723)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 13. 20 februari 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 

 14. 20 februari 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34723) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 15. 6 maart 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 16. 6 maart 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 6 maart 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten