Gang

Wetsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet

Het wetsvoorstel voorziet naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet onder andere in een wijziging van de tariefreguleringssyste-matiek.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 18:30 - 19:30

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 15:30 - 18:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Het lid Bosman (VVD) zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de opzet van het rondetafelgesprek.  Aanmelden voor plenaire behandeling, met dien verstande dat de plenaire behandeling dient plaats te vinden na een (nog te plannen) rondetafelgesprek.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde nota van wijziging uiterlijk maandag 26 juni 2017 aan de Kamer aan te bieden.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 29 juni 2017 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Wetgevingsproces

  1. 22 mei 2017

    Het wetsvoorstel is ingediend

  2. 24 mei 2017

    Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

    Regeling van werkzaamheden

    Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

  3. 30 mei 2017

    Procedurevergadering

    Procedurevergadering

    Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

  4. 14 juni 2017

    Procedurevergadering

    Procedurevergadering

    Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde nota van wijziging uiterlijk maandag 26 juni 2017 aan de Kamer aan te bieden.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 29 juni 2017 te 12.00 uur. 

  5. 29 juni 2017

    Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (TK 34723)

    Inbreng verslag (wetsvoorstel)

    Besluit: Inbreng geleverd. 

  6. 5 juli 2017

    Extra procedurevergadering

    Procedurevergadering

  7. 27 september 2017

    Procedurevergadering

    Procedurevergadering

    Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Het lid Bosman (VVD) zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de opzet van het rondetafelgesprek.  Aanmelden voor plenaire behandeling, met dien verstande dat de plenaire behandeling dient plaats te vinden na een (nog te plannen) rondetafelgesprek. 

  8. 28 september 2017

    Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

    Regeling van werkzaamheden

    Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

  9. 11 oktober 2017

    Procedurevergadering

    Procedurevergadering

    Besluit: Ter informatie. 

  10. 7 december 2017

    Herziening Warmtewet

    Rondetafelgesprek

    Besluit: Behandeld. 

  11. 8 februari 2018

    Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

    Regeling van werkzaamheden

  12. 14 februari 2018

    Plenaire vergadering: Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34723)

    Plenair debat (wetgeving)

    Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

  13. 20 februari 2018

    Procedurevergadering

    Procedurevergadering

    Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 

  14. 20 februari 2018

    Plenaire vergadering: Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34723) (re- en dupliek)

    Plenair debat (wetgeving)

    Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

  15. 6 maart 2018

    Plenaire vergadering: Stemmingen

    Stemmingen

    Besluit: Aangenomen. 

  16. 6 maart 2018

    Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

    Regeling van werkzaamheden

  17. 6 maart 2018

    Procedurevergadering

    Procedurevergadering

Documenten