Wetsvoorstel

Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet

Het wetsvoorstel voorziet naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet onder andere in een wijziging van de tariefreguleringssyste-matiek.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
PvdD 5
FVD 2

Activiteiten

20 feb 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

18:30 - 19:30

20 feb 2018
Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

16:00 - 17:30

14 feb 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

15:30 - 18:30

Debat terugkijken
08 feb 2018
28 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:30

27 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Het lid Bosman (VVD) zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de opzet van het rondetafelgesprek.  Aanmelden voor plenaire behandeling, met dien verstande dat de plenaire behandeling dient plaats te vinden na een (nog te plannen) rondetafelgesprek.

14:00 - 15:00

14 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde nota van wijziging uiterlijk maandag 26 juni 2017 aan de Kamer aan te bieden.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 29 juni 2017 te 12.00 uur.

10:30 - 11:30

30 mei 2017
24 mei 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:50

Wetgevingsproces

22 mei 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mei 2017

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mei 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 jun 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
29 jun 2017

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (TK 34723)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jul 2017

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
27 sep 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 dec 2017

Herziening Warmtewet

Rondetafelgesprek
08 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 feb 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34 723)

Plenair debat (wetgeving)
20 feb 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 feb 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34 723) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
06 mrt 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
06 mrt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 mrt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

06 mrt 2018
Download Eindtekst 34723
Alle documenten