Wetsvoorstel

Wijziging Handelsregisterwet 2007 i.v.m. de evaluatie en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen

Diverse wijzigingen van de Handelsregisterwet 2007 en Burgerlijk Wetboek, onder meer als gevolg van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen geregeld die los staan van de evaluatie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

04 jun 2019
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:10 - 15:50

29 mei 2019
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:55 - 13:25

Debat terugkijken
24 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

23 apr 2019
22 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Het lid Wörsdörfer zal een voorstel doen voor een rondetafelgesprek. Nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden, zal het wetsvoorstel voor plenaire behandeling worden aangemeld.

16:30 - 17:30

27 mrt 2018
06 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 22 maart 2018 om 12.00 uur.

16:00 - 17:00

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
23 mrt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

13:35 - 13:45

Wetgevingsproces

06 mrt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
23 mrt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
14 dec 2017

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 mrt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mrt 2018

Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687) (verplaatst naar 27 maart 2018)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 mrt 2018

Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 okt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 jan 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 mei 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687)

Plenair debat (wetgeving)
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

24 mei 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten