Wetsvoorstel

Wijziging Handelsregisterwet 2007 i.v.m. de evaluatie en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen

Diverse wijzigingen van de Handelsregisterwet 2007 en Burgerlijk Wetboek, onder meer als gevolg van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen geregeld die los staan van de evaluatie.

Activiteiten

23 mrt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

13:35 - 13:45

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
21 nov 2017
06 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 22 maart 2018 om 12.00 uur.

16:00 - 17:00

27 mrt 2018

Wetgevingsproces

06 mrt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
23 mrt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
21 nov 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 dec 2017

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 mrt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mrt 2018

Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687) (verplaatst naar 27 maart 2018)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 mrt 2018

Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 okt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

15 dec 2017
Verslag (34687-5)
01 mrt 2018
Aanbiedingsbrief
28 mrt 2018
Nader verslag (34687-8)
11 okt 2018
Aanbiedingsbrief
Alle documenten