Gang

Wetsvoorstel Wijziging Handelsregisterwet 2007 i.v.m. de evaluatie en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen

Diverse wijzigingen van de Handelsregisterwet 2007 en Burgerlijk Wetboek, onder meer als gevolg van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen geregeld die los staan van de evaluatie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:55 - 13:25

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Het lid Wörsdörfer zal een voorstel doen voor een rondetafelgesprek. Nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden, zal het wetsvoorstel voor plenaire behandeling worden aangemeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 22 maart 2018 om 12.00 uur.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

Tijd activiteit: 13:35 - 13:45

Wetgevingsproces

 1. 6 maart 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 maart 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 3. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 4. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 5. 14 december 2017

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 6 maart 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 22 maart 2018 om 12.00 uur. 

 7. 22 maart 2018

  Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687) (verplaatst naar 27 maart 2018)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 27 maart 2018

  Nader verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 34687)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 30 oktober 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 22 januari 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Het lid Wörsdörfer zal een voorstel doen voor een rondetafelgesprek. Nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden, zal het wetsvoorstel voor plenaire behandeling worden aangemeld. 

 11. 23 april 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 12. 24 april 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 13. 29 mei 2019

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 14. 4 juni 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 15. 11 juni 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten