Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
PVV 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2

Activiteiten

31 jan 2017
25 jan 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162) (34 589-(R2077)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:45 - 18:35

Debat terugkijken
22 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 23:59

21 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de plenaire griffie verzoeken het debat over dit wetsvoorstel vóór het verkiezingsreces te plannen.

10:15 - 11:15

09 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.

10:15 - 11:15

02 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op dinsdag 8 november 2016 te 16.00 uur.

14:30 - 14:45

01 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

28 okt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
01 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 nov 2016

Extra procedurevergadering IenM (ratificatie klimaatverdrag Parijs)

Procedurevergadering
08 nov 2016

Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 nov 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
21 dec 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
22 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2017

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162) (34 589-(R2077)

Plenair debat
31 jan 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten