Wetsvoorstel

Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Omdat bij ernstige criminaliteit verdachten niet meteen in beeld komen bestaat bij politie en Openbaar ministerie de behoefte aan het bewaren van internet- en telefoniegegevens uit het recente verleden voor de opsporing en vervolging. Het gaat bij deze bewaarplicht alleen om de verkeersgegevens, niet om de inhoud van het gesprek. De bewaartermijnen zijn onveranderd gebleven: 6 maanden voor internetgegevens, 12 maanden voor telefoniegegevens. De officier van justitie krijgt alleen toegang tot de bewaarde verkeersgegevens na toestemming van de rechter-commissaris. Ook worden aanbieders van telecommunicatiediensten verplicht hun gegevens op te slaan en te verwerken binnen de Europese Unie.
Met deze wijzigingen wordt de Nederlandse wetgeving in overeenstemming gebracht met het arrest van het Hof van Justitie uit 2014 en het vonnis van de voorzieningenrechter uit 2015 waar het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en de beveiliging van persoonsgegevens.

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
02 okt 2018
28 mrt 2018
08 nov 2017
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
07 feb 2017
28 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 november 2016.

15:15 - 16:00

21 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

13:05 - 23:59

Wetgevingsproces

12 sep 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 nov 2016

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens) (34537)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 feb 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 mrt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 mei 2018

Big data en de bescherming van persoonsgegevens

Algemeen overleg
07 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten