Wetsvoorstel

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen

...

Activiteiten

22 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 23:59

21 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

07 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 oktober 2016 te 12.00 uur.

10:15 - 11:15

06 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:10 - 23:59

Wetgevingsproces

30 aug 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
11 okt 2016

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten