Wetsvoorstel

Elektriciteits- en gaswet

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
D66 12
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
Houwers 1
Van Vliet 1
Tegen
SP 15
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
Groep Bontes/Van Klaveren 2
PvdD 2
50PLUS 1
Klein 1

Activiteiten

19 mei 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

15:15 - 23:59

28 mei 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 juni 2015 om 14.00 uur.  Zoals gebruikelijk zal voorafgaand aan de inbrengdatum voor het verslag een (beknopt) wetgevingsrapport worden opgesteld. Ambtelijk zal worden nagegaan op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan het verzoek de inhoudelijke wijzigingen in het wetsvoorstel nader in kaart te brengen en te omschrijven.  Een voorstel voor een rondetafelgesprek, te houden voorafgaand aan de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering. Initiatiefnemer voor dit rondetafelgesprek is het lid Jan Vos.

10:00 - 11:15

11 jun 2015
Technische briefing

Elektriciteits- en gaswet (34 199)

Besluit: Behandeld.

13:00 - 14:30

01 sep 2015
01 sep 2015
Procedurevergadering

Besluit: In verband met spoedige behandeling van het wetsvoorstel zal er worden nagegaan of er nog nota's van wijzigingen naar de Kamer worden gestuurd   Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

16:00 - 17:15

03 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

22 sep 2015
22 sep 2015
24 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:05 - 23:59

30 sep 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34 199)

Besluit: Voortzetting debat.

17:00 - 23:59

Debat terugkijken
06 okt 2015
06 okt 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Elektriciteits- en gaswet (34 199) (Re- en dupliek)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

18:30 - 23:59

Debat terugkijken
13 okt 2015
17 dec 2015
29 sep 2016
05 okt 2016
Algemeen overleg

11:00 - 14:30

Debat terugkijken
19 jan 2017

Wetgevingsproces

07 mei 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
19 mei 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jun 2015

Elektriciteits- en gaswet (34 199)

Technische briefing
25 jun 2015

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34 199)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 sep 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 sep 2015

Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Inbreng schriftelijk overleg
22 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering:Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 sep 2015

Plenaire vergadering: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34 199)

Plenair debat
06 okt 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 okt 2015

Plenaire vergadering: Elektriciteits- en gaswet (34 199) (Re- en dupliek)

Plenair debat
07 okt 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 okt 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
15 okt 2015

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst en over de Wijziging van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties i.vm. implementatie van de Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de IMI-verordening (34 272) en over moties ingediend bij het VAO Milieuraad d.d. 26 oktober 2015)

Stemmingen
03 nov 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 nov 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 dec 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jan 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 mrt 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mrt 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 apr 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
29 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 okt 2016

Energie (verzamel algemeen overleg) (wordt voortgezet op 13 oktober 2016 van 13.30-15.30 uur)

Algemeen overleg
01 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 nov 2016

Energie (verzamel AO) (voortzetting AO van 5 oktober 2016)

Algemeen overleg
14 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 feb 2017

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

30 jun 2015
Verslag (34199-5)
27 okt 2015
Eindtekst 34199
Alle documenten