Gang

Wetsvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen

Stemmingsuitslag

Aangenomen (Hoofdelijk 77-72) hoofdelijk


Voor: 1627
75Vereist: 75
3569Totaal: 3569

Voor
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
PvdA 35
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
SP 15
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
D66 12
GroenLinks 4
GroenLinks 4
GroenLinks 4
GroenLinks 4
GrKÖ 2
PvdD 2
PvdD 2
GrKÖ 2
GrBvK 2
GrBvK 2
Van Vliet 1
50PLUS 1
Klein 1
Houwers 1
Monasch 1
Tegen
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
VVD 40
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
CDA 13
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
PVV 12
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
SGP 3
SGP 3
SGP 3
Niet deelgenomen
ChristenUnie 5

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen. (Hoofdelijk 77-72)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:00

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:45 - 00:50

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 20:00 - 22:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 oktober 2016.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Het voortouw is overgedragen aan de commissie V&J (volgcommissie VWS)

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 26 februari 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 maart 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 27 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 28 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 4 oktober 2016

  Extra-procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 27 oktober 2016

  Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34165)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 14 december 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 15 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 25 januari 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 1 februari 2017

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34165) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 11. 14 februari 2017

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34 165) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 12. 15 februari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 16 februari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 21 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven