Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Recourt en Van Oosten Wet herziening kinderalimentatie

De initiatiefnemers willen met dit initiatiefwetsvoorstel de berekenings-systematiek voor kinderalimentatie vereenvoudigen en transparanter maken. De initiatiefnemers hopen dat daardoor meer draagvlak ontstaat bij alimentatieplichtigen tot het voldoen van de kinderalimentatie. Daarnaast willen de initiatiefnemers de regels voor het berekenen van kinderalimentatie vastleggen in de wet om zo de rechtszekerheid te bevorderen en de verantwoordelijkheid voor de rekenregels bij de wetgever neer te leggen. Om dit te bereiken introduceren de initiatiefnemers een nieuwe rekensystematiek en doen zij een aantal andere voorstellen die het terrein van de kinderalimentatie betreffen.

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

14 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 oktober 2016.

14:30 - 16:00

13 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:30 - 23:59

07 sep 2016
24 feb 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

17 feb 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
24 feb 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering:Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2016

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 okt 2016

Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie) (34154)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 nov 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten