Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
SP 15
PVV 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2
PvdD 2

Activiteiten

07 apr 2015
02 apr 2015
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:30 - 23:59

03 mrt 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:00 - 23:59

26 feb 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

12:45 - 13:30

15 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 februari om 14.00 uur.

12:45 - 13:30

13 jan 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

18 dec 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jan 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 feb 2015

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 feb 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 mrt 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 apr 2015

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Moldavië (34114) + Goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Georgië) (34115) + Goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne (34116) (Eerste termijn)

Plenair debat (wetgeving)
02 apr 2015

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Moldavië (34114) + Goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Georgië) (34115) + Goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne (34116) (Tweede termijn)

Plenair debat (wetgeving)
07 apr 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten