Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
GroenLinks 4
PvdD 2

Activiteiten

16 feb 2016
10 feb 2016
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

18:40 - 23:59

03 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

02 sep 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

11 feb 2015
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag vaststellen op een week na ontvangst van de kabinetsreactie op het advies van de heer Alders inzake het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol, of in de week na het Krokusreces, mocht de kabinetsreactie nog deze week naar de Kamer komen.

10:15 - 11:15

10 dec 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 januari 2015 te 12.00 uur.

10:15 - 11:15

09 dec 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

01 dec 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
09 dec 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 dec 2014

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
11 feb 2015

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
25 mrt 2015

Wijziging van de Wet luchtvaart normen- en handhavingstelsel Schiphol

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 sep 2015

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
03 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 feb 2016

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (34098)

Plenair debat (wetgeving)
16 feb 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

09 feb 2016
Download Sprekerslijst
Alle documenten