Wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
GrBvK 2
GrKÖ 2
Van Vliet 1
Houwers 1
Klein 1
50PLUS 1
Voor
GroenLinks 4
PvdD 2

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 18:40 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag vaststellen op een week na ontvangst van de kabinetsreactie op het advies van de heer Alders inzake het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol, of in de week na het Krokusreces, mocht de kabinetsreactie nog deze week naar de Kamer komen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 januari 2015 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 1 december 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 december 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 10 december 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 4. 11 februari 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 5. 25 maart 2015

  Wijziging van de Wet luchtvaart normen- en handhavingstelsel Schiphol

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 2 september 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 7. 3 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 10 februari 2016

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (34098)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 16 februari 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven