Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 18:40 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag vaststellen op een week na ontvangst van de kabinetsreactie op het advies van de heer Alders inzake het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol, of in de week na het Krokusreces, mocht de kabinetsreactie nog deze week naar de Kamer komen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 januari 2015 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 1 december 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 december 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

 3. 10 december 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 januari 2015 te 12.00 uur. 

 4. 11 februari 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: De inbrengdatum voor het verslag vaststellen op een week na ontvangst van de kabinetsreactie op het advies van de heer Alders inzake het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol, of in de week na het Krokusreces, mocht de kabinetsreactie nog deze week naar de Kamer komen. 

 5. 25 maart 2015

  Wijziging van de Wet luchtvaart normen- en handhavingstelsel Schiphol

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 2 september 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 3 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 10 februari 2016

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (34098)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 16 februari 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten