Gang

Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 januari 2015.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 14 november 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 november 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie 

 3. 3 december 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 januari 2015. 

 4. 22 januari 2015

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (34082)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 april 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 16 april 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 27 mei 2015

  Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (34 082)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 2 juni 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten