Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 41
PvdA 38
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Van Vliet 1
Tegen
SP 15
CDA 13
PVV 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2
PvdD 2
50PLUS/Baay-Timmerman 1
50PLUS/Klein 1

Activiteiten

15 okt 2014
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet aanpassing financieel toetsingskader (33 972) (plenaire afronding in één termijn)

Besluit: Behandeld.

20:00 - 23:59

Debat terugkijken
13 okt 2014
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 23:00

30 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het op 13 oktober 2014 te houden wetgevingsoverleg.

16:30 - 17:30

25 sep 2014
17 sep 2014
01 jul 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:05 - 23:59

01 jul 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 augustus 2014, te 14.00 uur  Rondetafelgesprek organiseren (week 36); per email uit te nodigen deelnemers inventariseren

17:00 - 18:00

Wetgevingsproces

23 jun 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jul 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 aug 2014

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 sep 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 sep 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 sep 2014

Plenaire vergadering: AANVANG MIDDAGVERGADERING: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 sep 2014

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

Inbreng schriftelijk overleg
30 sep 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 okt 2014

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

Wetgevingsoverleg
14 okt 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 okt 2014

Plenaire vergadering: Wet aanpassing financieel toetsingskader (33 972) (plenaire afronding in één termijn)

Plenair debat
16 okt 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 okt 2014

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten