Gang

Wetsvoorstel Wet aanpassing financieel toetsingskader

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS/Baay-Timmerman 1 Tegen
50PLUS/Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 19:30 - 23:59

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 23:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het op 13 oktober 2014 te houden wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 augustus 2014, te 14.00 uur  Rondetafelgesprek organiseren (week 36); per email uit te nodigen deelnemers inventariseren

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 23 juni 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 juli 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 1 juli 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 augustus 2014, te 14.00 uur  Rondetafelgesprek organiseren (week 36); per email uit te nodigen deelnemers inventariseren 

 4. 20 augustus 2014

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 2 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 2 september 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 17 september 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 23 september 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 25 september 2014

  Plenaire vergadering: AANVANG MIDDAGVERGADERING: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 30 september 2014

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

  Inbreng schriftelijk overleg

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 11. 30 september 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor het op 13 oktober 2014 te houden wetgevingsoverleg. 

 12. 13 oktober 2014

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 13. 14 oktober 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 14. 15 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Wet aanpassing financieel toetsingskader (33 972) (plenaire afronding in één termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 15. 16 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 16 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten