Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Yücel. Bevordering gelijke beloning van mannen en vrouwen

Beoogt gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde of soortgelijk werk. Dit kan door de positie van ondernemingsraden te versterken. Doelen zijn vergroten van het bewustzijn en verstevigen van controle op gelijke beloning. De indieners doen drie voorstellen:
- maak het instemmingrecht van de ondernemingsraad expliciet.
- laat ondernemingen ten minste eenmaal per jaar informatie verstrekken aan de ondernemingsraad over de beloningsverhouding.
- verplicht ondernemingen om cijfers over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen op te nemen in hun jaarverslag.
Dit initiatiefwetsvoorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek.

Activiteiten

07 sep 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (antwoord 1e termijn)

Besluit: Voortzetting debat.

10:15 - 23:59

Debat terugkijken
21 apr 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (Eerste Termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:15 - 23:59

Debat terugkijken
17 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 23:59

15 mrt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

10 mrt 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 april 2015 te 14.00 uur

16:30 - 17:30

22 apr 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:50 - 23:59

Wetgevingsproces

17 apr 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
22 apr 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mei 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 sep 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 mrt 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 apr 2015

Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33922)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 mrt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 apr 2016

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (Eerste Termijn Kamer)

Plenair debat
06 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 sep 2016

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (antwoord 1e termijn)

Plenair debat
04 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
19 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten