Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
Groep Bontes/Van Klaveren 2

Activiteiten

29 sep 2015
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 23:59

Debat terugkijken
24 sep 2015
22 sep 2015
17 sep 2015
25 jun 2015
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

11:15 - 23:59

22 apr 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 23:59

16 apr 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:00 - 11:00

22 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 9 februari a.s. te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

20 jan 2015
20 nov 2014
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het door de Kamer gevraagde Onderwijsraadadvies inzake onderhavig wetsvoorstel.

10:00 - 11:00

11 nov 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:05 - 23:59

25 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het nader rapport.

10:00 - 11:00

04 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:00 - 11:00

20 feb 2014
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het nader rapport (n.a.v. advies Raad van State). De commissie geeft aan graag een advies van de Onderwijsraad te ontvangen over het wetsvoorstel.

15:00 - 16:00

11 feb 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

06 feb 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
11 feb 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2014

Procedurevergadering (aansluitend aan het VSO Eindtoetsen primair onderwijs)

Procedurevergadering
04 sep 2014

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
25 sep 2014

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
11 nov 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 nov 2014

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
25 nov 2014

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 jan 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2015

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
09 feb 2015

Iniatiefwetgeving onderwijstoezicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 apr 2015

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
22 apr 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jun 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van o.a. de Wet op het primair onderwijs in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
02 jul 2015

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
17 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2015

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
24 sep 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van o.a. de Wet op het primair onderwijs in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
29 sep 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten