Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:45 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 11:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 9 februari a.s. te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het door de Kamer gevraagde Onderwijsraadadvies inzake onderhavig wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het nader rapport.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het nader rapport (n.a.v. advies Raad van State). De commissie geeft aan graag een advies van de Onderwijsraad te ontvangen over het wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 6 februari 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 februari 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 20 februari 2014

  Procedurevergadering (aansluitend aan het VSO Eindtoetsen primair onderwijs)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden in afwachting van het nader rapport (n.a.v. advies Raad van State). De commissie geeft aan graag een advies van de Onderwijsraad te ontvangen over het wetsvoorstel.  

 4. 4 september 2014

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 5. 25 september 2014

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden in afwachting van het nader rapport. 

 6. 11 november 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 7. 20 november 2014

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden in afwachting van het door de Kamer gevraagde Onderwijsraadadvies inzake onderhavig wetsvoorstel. 

 8. 25 november 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 9. 20 januari 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 22 januari 2015

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 9 februari a.s. te 10.00 uur. 

 11. 9 februari 2015

  Iniatiefwetgeving onderwijstoezicht

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 16 april 2015

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 22 april 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 25 juni 2015

  Plenaire vergadering: Initiatief-Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van o.a. de Wet op het primair onderwijs in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) (eerste termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 15. 2 juli 2015

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

 16. 17 september 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 22 september 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 24 september 2015

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

 19. 24 september 2015

  Plenaire vergadering: Initiatief-Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van o.a. de Wet op het primair onderwijs in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33 862) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 20. 29 september 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten