Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatie

Het voorstel strekt ertoe de tweede volzin van artikel 1 van de Grondwet aan te vullen met de anti-discriminatiegronden handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Na een inleidende paragraaf, maakt de Raad opmerkingen over de noodzaak van het expliciteren van deze twee gronden, de effecten ervan, de gekozen terminologie en de maatschappelijke acceptatie in relatie tot de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
Groep Krol/vKA 2
Tegen
PVV 20
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

30 jun 2020
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
23 jun 2020
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:00 - 22:38

05 dec 2019
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:40 - 14:00

05 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:45

05 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur behandeling voor het kerstreces 2019.

11:30 - 12:30

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
25 okt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 november 2012 te 14:00 uur.

10:30 - 11:30

31 mei 2012
07 sep 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

14:01

01 jul 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State met de reactie van de initiatiefnemers daarop is ontvangen

10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

11 jun 2010
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jul 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
07 sep 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mei 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
04 okt 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
25 okt 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
22 nov 2012

Vvw vd leden V.d. Ham, V. Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
24 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
11 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

29 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten