Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatie

Het voorstel strekt ertoe de tweede volzin van artikel 1 van de Grondwet aan te vullen met de anti-discriminatiegronden handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Na een inleidende paragraaf, maakt de Raad opmerkingen over de noodzaak van het expliciteren van deze twee gronden, de effecten ervan, de gekozen terminologie en de maatschappelijke acceptatie in relatie tot de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 124
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Tegen

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 20:00 - 22:38

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:40 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur behandeling voor het kerstreces 2019.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:25

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 november 2012 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State met de reactie van de initiatiefnemers daarop is ontvangen

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 11 juni 2010

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 juli 2010

  Procedurevergadering commissie BZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State met de reactie van de initiatiefnemers daarop is ontvangen  

 3. 7 september 2010

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 4. 31 mei 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. 

 5. 4 oktober 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 25 oktober 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 november 2012 te 14:00 uur. 

 7. 22 november 2012

  Vvw vd leden V.d. Ham, V. Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 8. 6 april 2017

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 9. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 10. 24 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 5 september 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur behandeling voor het kerstreces 2019. 

 12. 5 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 13. 5 december 2019

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 14. 11 februari 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 15. 23 juni 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 16. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten