Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

...

Stemmingsuitslag

met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 31
PVV 24
CDA 21
SGP 2
Tegen
PvdA 30
SP 15
D66 10
GroenLinks 10
ChristenUnie 5
PvdD 2

Activiteiten

11 mei 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

15:05

12 mei 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.

10:15 - 11:15

12 mei 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

13:01

23 jun 2010
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2010 te 14.00 uur

10:15 - 11:15

30 jun 2010
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 augustus 2010 te 14.00 uur

10:15 - 11:15

23 nov 2010
09 feb 2011
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 18 februari 2011 te 14.00 uur

10:15 - 11:45

18 feb 2011
06 sep 2011
15 sep 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

15:15 - 23:59

Week 41
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 i.v.m. een met verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (32376)

25 okt 2011
26 okt 2011
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een nog in 2011 te houden wetgevingsoverleg (onder voorbehoud van instemming door de Kamervoorzitter)

10:15 - 11:00

15 nov 2011
28 nov 2011
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Besluit: Behandeld

17:00 - 22:00

06 dec 2011
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld

15:15 - 23:59

13 dec 2011

Wetgevingsproces

27 apr 2010
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2010

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
12 mei 2010

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jun 2010

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
30 jun 2010

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
20 aug 2010

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 en Verordening (EEG) nr. 1107/70

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 nov 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 nov 2010

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
09 feb 2011

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
18 feb 2011

Wijziging van de Wet Wp 2000 in verband met de PSO-verordening (verordening (EG) nr. 1370/2007)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
29 jun 2011

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
06 sep 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2011

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
13 sep 2011

Voorhang ontwerp voor Besluit Liberaliseringsrichtlijn

Inbreng schriftelijk overleg
15 sep 2011

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 sep 2011

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
10 okt 2011

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 i.v.m. een met verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (32376)

Plenair debat
25 okt 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2011

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
15 nov 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 nov 2011

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
24 nov 2011

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 nov 2011

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Wetgevingsoverleg
06 dec 2011

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
13 dec 2011

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten