Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Activiteiten

16 dec 2009
16 dec 2009
Plenair debat

Plenaire vergadering: Suppletoire begrotingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen

18:50

08 dec 2009
Procedurevergadering

Besluit: Datum inbreng verslag reeds vastgesteld op 4 december 2009.

16:00 - 17:00

04 dec 2009

Wetgevingsproces

24 nov 2009
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2009

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
08 dec 2009

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
16 dec 2009

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
16 dec 2009

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2009

Plenaire vergadering: Suppletoire begrotingen

Plenair debat
Meer zien