Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen

Dit initiatiefvoorstel van de leden Rosenmöller (GroenLinks), Van Nieuwenhoven (PvdA) en Bakker (D66) wijzigt de Arbeidstijdenwet. Het voorstel stimuleert deeltijdarbeid en differentiatie van het arbeidsduurpatroon. Verder bevordert het voorstel dat bij het vaststellen van de arbeids- en rusttijden meer rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden en de verantwoordelijkheden van de werknemer.

Documenten

Alle documenten