Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 129
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
CDA 41 Voor
PvdA 33 Voor
SP 25 Voor
VVD 21 Tegen
PVV 9 Voor
GroenLinks 7 Voor
ChristenUnie 6 Voor
D66 3 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor
Verdonk 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen

Tijd activiteit: 15:15

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Voortzetting debat op 4 september 2008

Tijd activiteit: 20:00

Wetgevingsproces

 1. 24 december 2007

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 september 2008

  Plenaire vergadering: Wijz. Wet maatschappelijke ondersteuning; verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers (31 317)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Voortzetting debat op 4 september 2008 

 3. 4 september 2008

  Plenaire vergadering: Wijz. Wet maatschappelijke ondersteuning; verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers (31 317) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld  Agenderen voor stemmingen 

 4. 9 september 2008

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen 

Documenten