Gang

Wetsvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Initiatiefwetsvoorstel houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Procedurevergadering

Besluit: Verzoek aan het Presidium doorgeleiden om aan de Kamer voor te stellen om de Raad van State te verzoeken met spoed advies uit te brengen over de nota van wijziging.   Gesprek organiseren met het bedrijfsleven over de gewijzigde initiatiefwet.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 januari 2023.  Voorafgaand aan de inbreng voor het verslag een rondetafelgesprek organiseren. De voorbereidingsgroep zal bestaan uit leden van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD. Daarnaast verzoekt de commissie de initiatiefnemers tijdig voor de inbrengtermijn een gesprek te voeren met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals besproken tijdens de begrotingsbehandeling BuHa-OS 2023, en de commissie over de uitkomsten te informeren.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:27

Wetgevingsproces

 1. 11 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 april 2021

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 20 mei 2021

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 26 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 16 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 21 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 17 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 januari 2023.  Voorafgaand aan de inbreng voor het verslag een rondetafelgesprek organiseren. De voorbereidingsgroep zal bestaan uit leden van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD. Daarnaast verzoekt de commissie de initiatiefnemers tijdig voor de inbrengtermijn een gesprek te voeren met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals besproken tijdens de begrotingsbehandeling BuHa-OS 2023, en de commissie over de uitkomsten te informeren.  

 9. 18 januari 2023

  Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 10. 26 januari 2023

  Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 11. 2 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 23 maart 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 8 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 15. 28 september 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Verzoek aan het Presidium doorgeleiden om aan de Kamer voor te stellen om de Raad van State te verzoeken met spoed advies uit te brengen over de nota van wijziging.   Gesprek organiseren met het bedrijfsleven over de gewijzigde initiatiefwet.  

 16. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 10 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 18. 12 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen)

  Stemmingen

 19. 12 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 21 december 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 21. 18 januari 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 22. 25 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten