Gang

Wetsvoorstel Wet taken meteorologie en seismologie

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 120
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:35 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 22 januari 2014 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 14:40 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 11 november 2013

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 november 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu 

 3. 27 november 2013

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 22 januari 2014 te 12.00 uur. 

 4. 22 januari 2014

  Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 16 april 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Dit wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel. 

 6. 17 april 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 3 juni 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 8. 18 juni 2015

  Plenaire vergadering: Wet taken meteorologie en seismologie (33802)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 23 juni 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten