Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 15
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Tegen
PvdA 38 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Tegen
50PLUS 2 Tegen
GrBvK 2 Voor
PvdD 2 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Verworpen.

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:45 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 12:40 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 20 juni 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 juni 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 3. 22 januari 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 4. 23 januari 2013

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013. 

 5. 28 februari 2013

  Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (33311)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 7 maart 2013

  Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (33311)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 4 juni 2013

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 5 juni 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 29 januari 2014

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (33311) (eerste termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 20 maart 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 26 maart 2014

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (33311) (antwoord eerste termijn + tweede termijn kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 27 maart 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 13. 17 april 2014

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (33311) (antwoord tweede termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 14. 22 april 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten