Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van het ministerie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 20:40 - 21:14

Procedurevergadering

Besluit: De termijn voor de inbreng feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 11 december 2023 om 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 24 november 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 11 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 21 december 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De termijn voor de inbreng feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 11 december 2023 om 12.00 uur. 

 5. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten