Wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 september 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:35 - 14:40

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Wetgevingsproces

Naar boven