Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

Doel van de wijzigingsrichtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005. Energiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening en is voor de Europese Commissie een centraal element in de toekomstige besluitvorming over investeringen in de Europese energie-infrastructuur.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FVD 2

Activiteiten

04 feb 2020
19 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:30

08 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 31 oktober 2019 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

02 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

13:15 - 13:20

Wetgevingsproces

30 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
31 okt 2019

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie (TK 35292)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten