Gang

Wetsvoorstel Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - omgezet in schriftelijk overleg op 18 juni 2024

Tijd activiteit: 18:00 - 21:00

Inbreng feitelijke vragen

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) 23 mei 2024.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 15 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 21 mei 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) 23 mei 2024. 

 4. 23 mei 2024

  Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 18 juni 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

 6. 18 juni 2024

  Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - omgezet in schriftelijk overleg op 18 juni 2024

  Wetgevingsoverleg

Documenten