Gang

Wetsvoorstel Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Nationaal Groeifonds over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde op 23 mei en voor het wetgevingsoverleg Slotwet en Jaarverslag 2023 van het Ministerie EZK op 20 juni 2024.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 15 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 21 mei 2024

  Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor een feitelijke vragenronde op 23 mei en voor het wetgevingsoverleg Slotwet en Jaarverslag 2023 van het Ministerie EZK op 20 juni 2024. 

 4. 23 mei 2024

  Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 10 juni 2024

  Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

Documenten