Gang

Wetsvoorstel Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024

Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten in het socialezekerheidsstelsel en de verlofregelgeving in Caribisch Nederland. Dit om de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren en de regelgeving te moderniseren. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel vastgelegd dat ook in Caribisch Nederland ouders met kinderen met een grote zorgbehoefte een verdubbeling van de kinderbijslag krijgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 juni 2024 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 23 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 4 juni 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 juni 2024 te 14:00 uur. 

 4. 11 juni 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 18 juni 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

 6. 26 juni 2024

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten