Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de Koning voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Blanco verslag uitgebracht.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 15 april 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 17 mei 2024

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 36550-I)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Blanco verslag uitgebracht. 

 4. 23 mei 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering