Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering 2021

Elk jaar ontvangen de gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) voor de kosten die zij maken bij het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Een knelpunt is de lange periode tussen vaststelling van het budget voor de SPUK in de SZW-begroting en de vaststelling van de definitieve uitkering na afloop van het uitvoeringsjaar. Met deze wetswijziging komt er een voorlopig beschikkingsmoment halverwege het uitvoeringsjaar waarbij de uitkering kan worden herzien. Dit zal zijn op basis van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen actuele gegevens. Ook wordt met dit wetsvoorstel het verstrekken van een specifieke uitkering voor de onderwijsroute in de Wet inburgering 2021 vastgelegd. De onderwijsroute is een van de leerroutes bij het inburgeren. In de onderwijsroute worden statushouders begeleid naar een beroeps- of wetenschappelijke opleiding om zo een Nederlands diploma te halen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Wetgevingsproces

 1. 10 april 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 24 april 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 mei 2024 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 22 mei 2024

  Wijziging van de Wet inburgering 2021 i.v.m. het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten