Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 20:40 - 21:14

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de stemmingen over de Najaarsnota op donderdag 21 december 2023.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Najaarsnota.  Reeds betrokken bij de inbreng van feitelijke vragen op maandag 11 december om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 24 november 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 11 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van LNV (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 13 december 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Najaarsnota.  Reeds betrokken bij de inbreng van feitelijke vragen op maandag 11 december om 14.00 uur. 

 5. 20 december 2023

  Procedurevergadering LNV

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij de stemmingen over de Najaarsnota op donderdag 21 december 2023. 

 6. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten