Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota (2023).

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 20:40 - 21:14

Procedurevergadering

Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op 11 december 2023. Antwoorden ontvangen op 15 december 2023. Debat over de najaarsnota (plenair) heeft plaatsgevonden op 19 december 2023.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 24 november 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 11 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaten voor Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 20 december 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op 11 december 2023. Antwoorden ontvangen op 15 december 2023. Debat over de najaarsnota (plenair) heeft plaatsgevonden op 19 december 2023. 

 5. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten